Warsztaty stacjonarne z WAM

21 cze 2023 | ogłoszenia

Warsztaty Warsztatowej Akademii Musicalowej to bogaty zakres zajęć artystycznych mających na celu edukację w kierunku aktora musicalowego. Poza nauką fizycznych umiejętności (taniec, akrobatyka), aktorstwa (elementarne zadania aktorskie, praca nad tekstem, sztuka improwizacji), wokalu, największą wartością warsztatów jest nauka pracy grupowej, wspieranie poczucia własnej wartości, motywacja do osiągnięcia postawionego celu. Warsztaty dedykowane są zarówno osobom początkującym jak i tym doświadczonym.

Zapraszamy wszystkich od 6 do 16 roku życia. Zajęcia oraz zakres programu dostosowany jest do utworzonych grup wiekowych.

Uczestnicy warsztatów, którzy chcieliby zostać przyjęci do WAM zwolnieni są z konieczności uczestniczenia w osobnym castingu – uczestnicy oceniani są w trakcie trwania warsztatów.

Termin: 21-25.08.2023r.
Miejsce: siedziba WAM, ul. Przedpole 5

Pakiet I:
10:00-14:30 zajęcia warsztatowe*
cena: 800 zł

Pakiet II:
08:30-10:00 zajęcia animacyjne (dla chętnych)
10:00-14:30 zajęcia warsztatowe*
14:30 obiad
15:00-17:00 zajęcia animacyjne
cena: 1000 zł

*4 lekcje 60 minutowe + 10 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami

Wpłaty należy dokonać na wskazane konto w ciągu 7 dni od zapisu.

Konto bankowe:
Podgórski Group
mBank 44 1140 2017 0000 4502 1287 4230

Zapisy:
Łukasz – 509 065 695
lukasz.kaminski@akademiamusicalowa.